Schaufenster Denis
AKTUELL SCHAUFENSTER DENIS INFO  
ARCHIV 
IMPRESSUM

DeutschTürkischKroatisch

Für die KünstlerInnen: Hier der Download für den Grundriss der Auslage!

"Schaufenster Denis" ist ein Ausstellungsprojekt von Martina Gasser und Franz Schuster.

Wir haben das Schaufenster 2012 vom – leider bereits verstorbenen – Ottakringer Künstler Paul Roza überantwortet bekommen, der dort regelmäßig Kunst in einem – dem Restaurant Denis zugehörigen, und nicht benötigten – großen Schaufenster präsentierte.

Wir übernahmen den „Auftrag“ und gründeten das Ausstellungsprojekt "Schaufenster Denis" und präsentieren seit damals 365 Tage im Jahr 4 bis 5 Ausstellungen von Künstler*innen. Wir legen Wert auf eine Mischung aus arrivierten und unbekannteren Künstler*innen. Ein Hauptaugenmerk ist auch, Künstler*innen aus Ottakring zu präsentieren.

Wichtig ist uns der installative Charakter der Arbeiten, den die Künstler*innen explizit für das Schaufenster entwickeln. Viele von ihnen gehen auch auf den Standort (Restaurant Denis, Brunnenmarkt, Passant*innen) ein und treten in Interaktion mit den Menschen des Brunnenviertels. Einige Künstler*innen präsentieren auch Performances direkt im oder vor dem Schaufenster, was immer für viel Aufsehen sorgt.

Das "Schaufenster Denis" ist ein barrierefreier Kunstraum und für viele Passant*innen zu einem Fixpunkt geworden. Man wirft immer gerne einen Blick hinein, ob es wieder etwas Neues zu sehen gibt. Jede neue Ausstellung wird zu einem Gesprächsthema.
Manches gefällt, manches ist gewöhnungsbedürftig, manches gefällt nicht. Fakt ist, je länger wir das Projekt betreiben, desto öfter werden wir darauf angesprochen und oft wird über den Hintergrund oder das Thema der jeweiligen Ausstellung philosophiert und diskutiert. Wir haben sogar „Fans“, die jede Ausstellung fotodokumentieren.

Unser größter Unterstützer ist das Cafe Restaurant Denis, das uns den Raum gratis zur Verfügung stellt und unsere Kunsttransporte durch die Küche, die man durchqueren muss, um von hinten an das Schaufenster heran zu kommen, toleriert. Vielen Dank dafür!

Wir unterstützen die Künstler*innen in der Konzeption, dem Aufbau, der Bewerbung und der Dokumentation auf unserer Homepage und auf Facebook. Zu Beginn der Ausstellung gibt es Vernissagen am Gehsteig vor dem Schaufenster.

Kunst ist für viele Menschen oft nicht erreichbar, aufgrund teurer Eintritte in Museen und der Scheu, Galerien zu betreten. Dadurch hat sie mit dem Leben der allermeisten Menschen wenig bis nichts zu tun. Nichts desto trotz, vermag die Kunst Menschen zu berühren, sie in Beziehung und Gespräche zueinander zu verwickeln und Fragen aufzuwerfen. Das Schaufenster Denis ist von den Passant*innen nur durch eine Glasscheibe getrennt und dadurch extrem niederschwellig.

Wir wollen mit dieser Auslage für die Kunst an sich begeistern, sie zu den Menschen bringen und Freude daran schaffen!


Kontakt bei Interesse oder Fragen:
gaullacher[at]gmail.com
Interview im AUGUSTIN Nr. 578 (Juli 2023): Link zum Artikel

"Schaufenster Denis" Martina Gasser ve Franz Schuster'in bir sergi projesidir.

Ottakring'li sanatçı Paul Roza - ne yazık ki çoktan aramızdan ayrıldı - 2012 yılında, Denis restoranına ait büyük bir vitrinde düzenli olarak sanatını sergileyen ve artık ihtiyaç duyulmayan bu vitrini bize verdi.

"İşi" üstlendik ve "Schaufenster Denis" sergi projesini kurduk ve o zamandan beri yılın 365 günü sanatçılar tarafından 4 ila 5 sergi sunuyoruz. Yerleşik ve az bilinen sanatçıların bir karışımına önem veriyoruz. Ana odak noktalarımızdan biri Ottakring'den sanatçıları sunmak.

Bizim için önemli olan, sanatçıların özellikle vitrin için geliştirdikleri eserlerin enstalatif karakteridir. Birçoğu aynı zamanda mekana (Restaurant Denis, Brunnenmarkt, yoldan geçenler) yanıt veriyor ve Brunnenviertel halkıyla etkileşime giriyor. Bazı sanatçılar da doğrudan vitrinin içinde veya önünde performanslar sergiliyor ve bu da her zaman oldukça heyecan yaratıyor.

"Schaufenster Denis" engelsiz bir sanat alanıdır ve yoldan geçen pek çok kişi için sabit bir nokta haline gelmiştir. İnsanlar her zaman görülecek yeni bir şey olup olmadığını görmek için bir göz atmak ister. Her yeni sergi bir sohbet konusu haline geliyor.
Bazı insanlar beğeniyor, bazılarının alışması gerekiyor, bazıları ise beğenmiyor. Gerçek şu ki, projeyi ne kadar uzun süre yürütürsek, bize o kadar sık soruluyor ve çoğu zaman insanlar felsefe yapıyor ve ilgili serginin arka planını veya temasını tartışıyor. Hatta her sergiyi fotoğraflarla belgeleyen "hayranlarımız" bile var.
En büyük destekçimiz, bize ücretsiz olarak yer veren ve arka taraftan vitrine ulaşmak için geçmeniz gereken mutfaktan sanat taşımalarımızı hoş gören Cafe Restaurant Denis. Bunun için çok teşekkürler!

Sanatçıları konsept, kurulum, uygulama ve ana sayfamızda ve Facebook'ta dokümantasyon konularında destekliyoruz. Serginin başlangıcında vitrinin önündeki kaldırımda vernissages var.

Sanat, müzelere giriş ücretlerinin pahalılığı ve galerilere girme konusundaki çekingenlik nedeniyle çoğu insan için ulaşılamaz bir konumda. Sonuç olarak, insanların büyük çoğunluğunun hayatıyla ya çok az ilgisi vardır ya da hiç ilgisi yoktur. Yine de sanat insanlara dokunabilir, onları birbirleriyle ilişki ve sohbet içine sokabilir ve sorular sorabilir. Denis mağazasının vitrini yoldan geçenlerden sadece bir cam bölmeyle ayrılıyor ve bu nedenle son derece düşük eşikli.

Bu sergi ile insanlara sanatın kendisi için ilham vermek, onu insanlara getirmek ve içinde neşe yaratmak istiyoruz!

İlgi ve sorularınız için iletişim: gaullacher[at]gmail.com"Showcase Denis" je izložbeni projekt Martine Gasser i Franza Schustera.

Izlog nam je 2012. godine povjerio ottakringerov umjetnik Paul Roza, nažalost preminuo, koji je tamo redovito predstavljao umjetnost u velikom izlogu koji je pripadao restoranu Denis i nije mu bio potreban.

Preuzeli smo "narudžbu" i osnovali izložbeni projekt "Showcase Denis" i od tada 365 dana u godini predstavljamo 4 do 5 izložbi umjetnika. Cijenimo mješavinu etabliranih i manje poznatih umjetnika. Glavni fokus također je predstavljanje umjetnika iz Ottakringa.

Važan nam je instalacijski karakter radova koje umjetnici razvijaju eksplicitno za izlog. Mnogi od njih također se obraćaju lokaciji (restoran Denis, Brunnenmarkt, prolaznici) i komuniciraju s ljudima Brunnenviertela. Neki umjetnici izvode i performanse izravno u ili ispred izloga, što uvijek izaziva veliku pozornost.

"Showcase Denis" je umjetnički prostor bez barijera i postao je fiksna točka za mnoge prolaznike. Uvijek je lijepo baciti pogled i vidjeti ima li se što novo za vidjeti. Svaka nova izložba postaje tema razgovora.
Neke stvari prijaju, na neke se treba naviknuti, neke ne vole. Činjenica je da što dulje vodimo projekt, to nas se češće pita o njemu i često se filozofira i raspravlja o pozadini ili temi izložbe. Imamo čak i “fanove” koji svaku izložbu fotodokumentiraju.
Naša najveća podrška je Cafe Restaurant Denis koji nam besplatno daje prostor na raspolaganje i tolerira naš transport umjetnina kroz kuhinju preko koje morate prijeći da biste s leđa došli do izloga. Hvala puno na ovome!

Podržavamo umjetnike u koncepciji, izgradnji, prijavi i dokumentaciji na našoj početnoj stranici i na Facebooku. Na početku izložbe su vernisaži na pločniku ispred izloga.

Mnogima je umjetnost često nedostupna zbog skupih ulaznica u muzeje i nevoljkosti ulaska u galerije. Kao rezultat toga, to ima malo ili nimalo veze sa životima većine ljudi. Ipak, umjetnost je u stanju dotaknuti ljude, uključiti ih u odnose i razgovore te postaviti pitanja. Izlog Denis samo je staklom odvojen od prolaznika i stoga je izuzetno pristupačan.

Ovim izložbom želimo potaknuti entuzijazam za samu umjetnost, približiti je ljudima i u njoj stvoriti radost!

Kontaktirajte ako ste zainteresirani ili imate pitanja: gaullacher[at]gmail.comFacebook Link Kontakt: gaullacher[at]gmail.com